Karpal Tünel Sendrom

karpaltünelKarpal tünel arkada el bileği kemikleri, önde ise transvers ligament ( yatay bağ ) ile çevrilidir. Karpal Tünel Sendromu ( KTS ) bu tünelin daralması ve içinden geçen Median Sinir’in baskıya uğraması ile gelişir. Daralmaya genellikle el bileği yatay bağının kalınlaşması  sebep olur. Ancak kanal içi daralma yaratabilecek başka nedenler sonucu da ortaya çıkabilir. Ağrı, başparmak, işaret ve orta parmak yarısında uyuşma, başparmağa komuşu avuç içi kasta düzleşme belirtileri ortaya çıkabilir. Ağrı gece uyukudan uyandıran tarzda olabilir. Genellikle orta yaş üzeri ve kadınlarda sıklıkla gözükür. Teşhis anamnez, muayene ve Elektro-Myelo-Grafi ( EMG ) testi ile konur. Boyun sinir kökünde irritasyon yaratabilecek rahatsızlıklar mutlaka ayırt edilmelidir. Hafif daralmalarda lazer tedavi uygulanabilir. Ancak orta ve ileri sinir basılarında cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olarak el bileği yatay bağı açılarak sinir serbestleştirilir. Cerrahi tedavi RIVA ( Rejionel İntravenöz Anestezi ) tekniğiyle sadece o kolun uyuşturulması ile mümkündür. Hasta ayni gün evine gidebilir.

Osteoporoz

20140218-104433.jpgOsteoproz kemik yoğunluğunun yaygın azalmasıdır. Kemik yapım ve yıkımı arasındaki denge bozulmuştur. Belirli bir bölgede gelişebileceği gibi yaygın ve sistemik bir rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. Sistemik osteoporoz neticesinde kemik yoğunluğu hastaya herhangi bir ağrı şikayeti vermeden azalır. Ağrı genellikle zayıflayan ve özellikle yük binen kemiklerde ( omuga ) kırıklar meydana gelmesiyle ortaya çıkar. Zayıflayan kemikler travmalara karşı da hassas hale gelirler . Kaburga, kalça, el bil20140218-104530.jpgeği gibi bölgelerde hafif travmalarla kırıklar oluşabilir. Osteoporozdan korunma, olması durumunda ise erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Yaşlılığa bağlı veya kadınlarda menapoz sonrası hormon değişimlerine bağlı olarak osteoporoz sıklıkla gelişebilir. Teşihis kemik yoğunluğu ölçümü ile konur. Kemik yoğunluğundaki azalmalar kırık olma riski açısından da değerlendirilir. Osteoporoz ayrıcı tanısı hekim tarafından yapıldıktan sonra gerekli ilaç tedavileri uygulanır.

Stres Kırıkları

stresfrakturStres veya bir diğer deyişle yorgunluk kırıkları tek bir travmayla değil, devamlı tekrarlayan küçük travmalarla ortaya çıkar. Olağan dışında süren stresler sonucu da oluşabilir. Özellikle erkeklerde uzun yürüyüş sonunda ayak tarak kemiklerinde stres kırığı meydana gelebilir. Hasta doktora genellikle sebebini anlayamadığı bir ağrı ile başvurur. Bazen şişlik olabilir. Hasta herangi belirgin bir travmadan bahsetmez. Deneyimli uzman hekim genellikle hastayı iyice dinleyip muayene ettikten sonra röntgen çektirerek teşhis koyabilir. Taze olgularda bazen kırık hattı röntgende tam belirgin olmayabilir. Şüpheli durumlarda bir hafta sonra tekrar röntgen çekip karar vermek daha doğru olur. Tedavi yeni olgularda alçıdır. Eski ve kemik iyileşme kusuru olan durumlarda pulse manyetik alan tedavisi, lazer tedavisi, radial şok dalga tedavisi uygulanabilir.

Kıbrıs’ta Bitcoin Kabul Eden İlk Klinik !

BitcoinBerova Klinik Kıbrıs’ta Bitcoin kabul eden ilk klinik oldu. Bitcoin dünyada hızla yaygınlaşan, elektronik ortamda herhangi bir bankaya ihtiyaç olmadan internet üzerinden alınıp verilebilen bir para birimi…. Kliniğimizde dileyen herkes bu para birimini kullanabilir.

Sevgiyle kalın .

Berova Klinik

Ayak Bileği Dış Yanbağ Yırtığı – LFTA Ruptürü

dısyanbaglar
1- LTFP, 2-LFC, 3-LFTA, 4-Fibula, 5- Tibia, 6-Talus 9.- 5. Tarak Kemiği, 11- Kalkaneus

Ayak bileği yanbağ zedelenmeleri oldukça sık rastlanılan spor yaralanmalarıdır. Günlük hayatta da sıkça ayak bileği burkulması ( distorsiyon ) olabilmektedir. Burkulma esnasında basit bir zedelenmeden ciddi bir hasara kadar geniş bir yelpazede sonuçlar doğabilir. Bu nedenle ayak bileği burkulması sonrası ağrı, şişlik, üzerine basamama gibi şikayetlerin ertesi gün de devam etmesi durumunda uzman hekime başvurmak gerekir. Travmanın oluş mekanizması yani yaralanmanın hikayesi ( travma anamnezi ) tanıda önemli yer tutar. Kapsamlı bir muayene sonrası kemik yaralanmalarını ekarte edebilmek için ayak bileği ve ayağın röntgen grafileri çelikir. İcabı halinde yumuşak doku ultrasonu yapılabilir. Ayak bileğini dıştan tutan üç önemli bağ ( ligaman ) vardır. Bu bağların görevi ayak bileğininin stabilizasyonuna katkı sağlamaktır. Bu bağları şöyle sıralayabiliriz : 1. Arka fibulo-talar bağ ( LFTP)  2. Fibulo-calcanear bağ ( LFC ) 3. Ön fibulo-talar bağ ( LFTA ) . Ayağın içe doğru şiddetli burkulması sonucu en sık ön fibulo-talar bağ tek başına yırtılır. Bazen iki bağ ( LFTA + LFC ) birlikte yırtılabilir. Şiddetli  ayak bileği burkulması yaşayan hastaların ilk tedavi olarak öncelikle bu eklemi dinlenmeye alması, soğuk kompres uygulayarak ayak bileğini ve bacağı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde yüksekte tutması önemlidir. Şikayetlerin devamı halinde uzman hekime başvurulmalıdır. Ağrı ve ayak bileği dış bölgesinde ciltaltı kanamaya bağlı şişilik- morluk, üzerine basamama sık rastlanılan şikayetlerdendir.  Uzman hekim ayrıcı tanıyı koyduktan sonra tedaviye geçer. Yan bağ yırtıkları mutlaka tedavi edilmelidir. Yetersiz bir tedavi sonrası hastanın uzun dönemde sorun yaşama olasılığı yüksektir. Şişlik fazla ise kısa süreli alt bacak atel ile tedaviye başlanabilir. Acak çoğu kez buna gerek kalmaz. Son dönemde  hazır ortezlerin kullanılması ile hasta için de konforlu olan etkin fonksiyonel tedavi mümkündür. Tedavi süreci 6 haftadır. Bunun yanında modern tamamlayıcı tedavilerle hastaya destek yapılabilir. Örneğin lazer tedavisi ile tedavi etkinliği artırılabilir.