Omuzda Kreç Odağı ( Kalsifiye Tendinit )

tendinosiscalcareaOmuz manşetinde yıpranmalar kalsiyum tuzlarının bölgesel depolanması ile birliktelik gösterebilir. Oluşan kreç odağı herhangi bir şikayet vermeden büyüyebilir. Kalsifiye odağın bursa dediğmiz  komuşu kesecikte rahatsızlık vermesiyle inflamasyon ( yangı ) ortaya çıkabilir. Bu durumda hastada ani, ciddi, dayanılmaz bir omuz ağrısı ortaya çıkar. Omuz hareketleri kısıtlanır. Hasta omuz bölgesinde lokal şişlik ve ısı artışı olabilir. Ayrıcı tanı uzman hekim muayenesi, yumuşak doku ultrasonu ve röntgen grafi ile konur. Bazen gut atağı veya akut infeksiyonu ayırt etmek için kan tahlili gerekli olabilir. Akut safhada tedavi kolun askıya alınması, antinflamatuvar ilaçlar, omuz içi ve kalsifik odak bölgesine lokal kortizon enjeksiyonu şeklindedir. Alevlenme dönemi sonrası tedaviye kreç odağının ses dalgaları ile parçalanması esasına dayanan RSWT ( Radial Şok Dalga Tedavisi ) ile devam edilir. RSWT genellikle haftada bir olmak üzere altı seans şeklinde uygulanır. Tedavi sonrası 6 hafta beklendikten sonra röntgen kontrol filmi çekilir.

Topuk Ağrısı – Plantar Fasiitis

plantarfasiitisTopuk ağrısı sık karşılaştığmız şikayetlerdendir. Ağrı genellike topuğun ayak tabanı yüzünde olmakla birlikte topuğun arka kısmında da olabilmektedir. Plantar fasya denilen ayak tabanı zarının topuk kemiğine yapıştığı kısımın inflamasyonu ( plantar fasiitis ) en sık görülen topuk ağrısı sebebidir. Bu zarın inflamasyonu ile birlikte zamanla topuk kemiğinde dikenimsi bir çıkıntı da oluşabilir ki buna topuk dikeni de denmektedir. Hastanın özellikle sabah ayağa kalktığı zaman veya uzun süre oturup kalktıktan sonra ağrısı olmakta, bu ağrı belli bir süre yürümekle hafiflemektedir. Klinik muayenede topuk tabanının orta – iç kısmında bastırmakla ağrı olmaktadır. Ayrıcı tanı için uzman hekim muayenesi ve röntgen grafi çekilir. Bilgisayarlı ayak tabanı analizi ile topuk üzerindeki basınç miktarı ölçülebilir. Tedavisi genellikle konzervatif olmakla birlikte 9-12 ay gibi uzun sürebilir. İlaç tedavisi ve tabanlık uygulaması ön plandadır; ancak dirençli olgularda lokal kortizon enjeksiyonu gerekebilir. Bazı durumlarda uzun süreli gece ateli de önerilebilir. Özellikle son yıllarda RSWT ( radial şok dalga tedavisi ) dediğimiz yöntemle tedavi uygulanabilmektedir. Lazer uygulanımı diğer bir tedavi yöntemidir.  Tedaviler genellikle hekimin tercihine göre kombine uygulanmaktadır. 12 aydan fazla bir süre konzervatif tedavilere cevap vermeyen plantar fasiitis olgularında cerrahi rezeksiyon önerilir.

Köprücük Kemiği Kırığı

klavikulakırığıKlavikula yani köprücük kemiği “S” şeklinde bir kemiktir. Klavikula kırıkları genellikle orta kısımda olur. Yüzeyel bir kemik olduğundan doğrudan travmalarla kolaylıkla etkilenebileceği gibi omuz üzerine düşme, kol düz iken avuç üzerine düşme veya doğumda koldan çekme gibi indirekt travmalarla kırılabilir. Çocuklardaki kırıkların yaklaşık üçte birini oluştururken, yetişkinlerde bu oran yaklaşık yüzde beştir. Kırık yerinde şişlik ve ağrı olur. Omuz hareketleri ağrıya bağlı kısıtlanır. Omuz simetrisi bozulabilir. Klinik muayene ve röntgen grafi ile kesin tanıya ulaşılır. Komplike olmayan kırıklarda tedavi bandaj tespitle konzervatif şekilde yapılır. Tedavi süresi yaklaşık 4-6 haftadır. Nadiren cerrahi tedavi gerekir.

Manyetik Alan Tedavisi

manyetikalanManyetik alan tedavisinden hücre etkilenir. Hücrede oksijen kullanımı ve dolayısı ile kan akımı artar. Böylece biyolojik faaliyet uyarılır. Kan ve lenf dolaşımı hızlanır. Antiinflamatuar etkisi ile epikondilit, tendinit ve bursit gibi rahatsızlıklarda kullanılabilir. Kırık ve yara iyileşmesini hızlandırıcı etkisi ile gecikmiş yara iyileşmesi ve kaynamayan kırıkların tedavisinde kullanılır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız .

Kas Yaralanmaları

kasyaralanmasiİskelet kası dediğmiz çizgili kaslar vücut ağırlığının %40-45’ini oluşturur. Spor yaralanmalarının yaklaşık üçte biri kas yaralanmalarıdır. Kasın en küçük birimi kas lifidir. Kaslar, genelde tendonlar aracılığı ile kemiğe yapışırlar. Kaslar tendonlarla birlikte hareket eder. Spor yaralanmaları sırasında değişik tipte kas yaralanmaları ortaya çıkabilir. Yaralanma mekanizması sadece bir ödeme yol açabileceği gibi, kas içi veya kaslar arası bir kanamaya veya kasın kısmen ya da tamamen yırtılmasına yol açabilir. Kas içi kanamanın ayrıcı tanısını yapmak önemlidir. Kanama olması halinde erken egzersiz kanamanın tekrarlanmasını artırabileceği gibi nedbe dokusu oluşumunu da artırabilir. Kanama bölgelerinde kalsifikasyon ( kireç odağı ) oluşabilir ki bu durum geç dönemde ciddi ağrıya yol açabilir.Tanı, fizik muayene, yumuşak doku ultrasonu ve bazı durumlarda emar tetkiki ile konur. Tedavi çoğu kez konzervatifir. Komplike olmayan kas zedelenmeleri 6-8 hafta içerisinde iyileşmektedir. Erken dönem teşhis ve tedavi uygulanması olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Kas lifi zedelenmelerinde özellikle lazer tedavisi iyi sonuçlar verebilmektedir. Erken dönem tedavi spora geri dönme süresini kısaltabilir.