Spor Yaralanmaları

Sports_InjuriesVücudun belli bir bölgesinin normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda dokuların dayanıklılık sınırları aşılabilir. Spor yaparken böyle bir durum olursa yaralanma meydana gelebilir. Spor yaralanmalarına benzer durumlar spor yapmayan kişilerde de ortaya çıkabilir. Günümüzde spor yaralanması sporcuyu sadece fiziksel yönden değil psikolojik olarak da etkilediği bilinmektedir. Sportif etkinlikler sırasında oluşan yaralanmaların ortalama dörtte biri kadarı etkinliğe ara vermeyi ve tedaviye ihtiyaç duyar. Sporcunun yaralanmasına zemin hazırlayabilecek faktörlerin önlenmesi çok önemlidir. Yorgunluk ve aşırı yüklenme, önceden geçirilmiş ve tam tedavi edilmemiş yaralanmalar, kas zayıflıkları, spor araç ve gereçlerdeki yetersizlik, uygun olmayan zemin gibi etmenler sporcu yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Sporcu yaralanmaları akut ( düşme, darbe, burkulma, kırıklar gibi ) ve tekrarlayan hareketlere bağlı mikrotravma ve stres sonucu ortaya çıkan aşırı kullanım yaralanmaları şeklinde iki sınıfa ayrılır.