Sağlık Eğitimi

health_educationBireylere ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi önemlidir. Bu şekilde kişilere kendi çaba ve davranışlarıyla daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yardım edilebilir. Sağlık eğitiminin amacı kişi veya toplumda kendi sağlıkları ile ilgili olarak sorumluluk duygusu geliştirilmesidir. Her sağlık personeline bu konuda iş düşmektedir. Eğitim açıklar ve nedenlerini anlatır. Böylece, kişiye sağlıklı yaşamın temel ilkelerini benimsetir.