Mikrodalga Diyatermi

Diyatermi, derin dokularda ısı yaratmak için deri üzerinden yüksek frekanslı elektrik akımı uygulamaya dayanan tedavi yöntemidir.

Mikro Dalga Diyatermi’de kullanılan frekans 2450 MHz, dalga boyu 13 cm’dir. Derin ısıtma ile kas spazmının azaltılması mümkündür.Kan akışını arttırması yanında metabolik aktiviteyi de arttırır. Kollojen dokuda gevşeme sağlar.  MILI Mikrodalga diyatermi uygulaması esnasında alet hastaya temas etmez. Deride ısınma az olurken derin dokularda tedavi etkiye ulaşılabilmektedir. Seans 6-10 dakikadır. Her gün veya gün aşırı uygulanabilir.

Muskuloskeletal sistem hastalıkları (Fibrozit, miyofibrosit, eklem kireçlenmeleri, bursit, omurga disk hernilerine bağlı ağrılar, vb ) en sık kullanım alanlarıdır. Çoğu kez diğer tedavi yöntemleri ile kombine edilerek kullanılmaktadır.