Manyetik Alan Tedavisi

İnsan vücudunu çevreden etkileyen biyoenerji türleri arasında manyetik alanın özel bir yeri vardır. Manyetik alanların organizma üzerindeki etkilerinden tanı ve tedavi yönünde yararlanılmaktadır.  MRI ( halk arasında EMAR olarak bilinen ) tanı yöntemi bunlardan en iyi bilinenidir. Tedavi yönünde ise pulsasyonlu ( titreşimli ) manyetik alan tedavisi şeklinde kullanmaktayız.

Titreşimli manyetik alan cihazlarında frekans aralığı, akım gücü ( yoğunluğu ), elektrodların şekli, uygulama süresi önemli paramaterlerdir. Rutin tedavide etkili olduğu düşünülen frakans genelde 100 Herzden daha düşüktür. Frekansın yükselmesi ısı etkisinin manetik alan etkisinin önüne geçmesine yol açar. Mayetik alan cihazlarında genelde kabül gören maksimum güç 10 militesla ( = 100 Gauss ) dır. Pulse manyetik alan tedavisine yönelik geliştirilen farklı cihalardan en güçlü manyetik alan yaratanlar, ilgi vucut bölgesini çevreleyen spiral elektrodlardır. Bir çember oluşturacak şekilde geliştirilen elektrodlar ve güçlü akımarla, yatan veya oturan hastaya titreşimli ( pulsasyonlu ) yoğun manyetik alan enerjisi aktarabilmektedir. Bu çemberlerin ilgili vucut bölgesine olabildiğince yakın olması etkiyi artırır. Parasal değeri yüksek çember ( spiral ) elektrodlar yanı sıra, ilgili vücut kısımlarında kullanılabilen farklı boyutlarda düz elektrodlar ve tedavi yatağının altına gizlenmiş minder altı elektrodlar da vardır.

BTL – FMF TeknolojisiManyetik alan tedavisi, ağrı tedavisi ve doku iyileşmesinin hızlanması için uygulanan kanıtlanmış tıbbi bir yaklaşımdır.

BTL magnetoterapi üniteleri, piyasadaki en güçlü ünitelerdir.
Benzersiz biçimde Odaklanmış Manyetik Alan – FMFTM teknolojisi ile çok çeşitli aplikatör seçenekleri sunar. Dokunmatik ekran ve hazır tedavi protokolleri kolay ve etkili bir tedavi imkanı sağlar.

Pulsasyonlu ( titreşimli ) Manytik Alanın Etkileri :

Hücre üzerindeki etkisi:

İn vitro çalımalar elektomanyetik alanın potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi katyonların yarı geçiren hücre zarından geçebilirliğini etkilediğini göstermiştir. Hücre zarı düzeyinde manyetik alan potasyum pompasını uyararak hiperpolarizasyona yol açar. Hücre içrisinde lizozm, ribozom ve mitokondri stimulasyonu olduğu, enzimatik aktivite ve yapıtaşları sentezinin arttığı belirlenmişir. Manyetik alan uygulamasında labaratuar şartlarında haberci mediatörleri modüle edebildiği gözlenmiş, eritrosit embran potansiyeli ve doku oksijen içeriğinin olumlu yönde arttığı saptanmıştır. Bunun dışında makrofajları stimule ettiği, enzim miktar ve aktivitelerini artırarak antiinflamatuvar, analjezik ve hatta antiseptik, antimikrobial değişikliklere yol açtığı yolunda çalışmalar vardır. Manyetik alan uygulamasının osteoblast, kondroblast ve fibroblastların hücresel aktivitelerini fizyolojik sınırlar içinde artırdığı gözlemlenmiştir. Nöral (sinir) dokunun büyüme ve rejenarsyonunu (tamirini) artırdığı yönünde çalışmalar vardır.

Kan dolaşımı ( sirkülasyon ) üzerindeki etkisi

Pulse manyetik alan uygulaması ile otonom sinir sisteminin etkilenebildiği, buna bağlı vazoilatasyon (damar genişlmesi) yanı sıra eritrositlerin (alyuvarların) esnekliğinin de artması ile doku perfüzyonun (beslenmesinin) iyileştiği görülmüşür. Bunun getirdiği ek sonuçlar, metabolik artıkların dokudan uzaklaştırılması ve parsiyel (kısmi) oksijen basıncının artmasıdır. Isı artışı olmaksızın gerçekleşen bu değişikliklerin uzun uygulamalarda çapı 0.3 mm ve altında kapillerleri (kan damarlarının) gelişmesini artırdığı gözlemlenmiştir.

Pulse Manyetik Alan Tedavisi Uygulama Alanları – Endikasyonlar :

Seans sayısı, herbir seansın  süresi, frakans ve manyetik alan gücü deneyimli terapist tarafından belirlenir. Manyetik alan tedavisi medikal tedavinin bir parçası olarak diğer tedavi metodları ile birlikte de uygulanabilmektedir. Genelde 10 – 40 seanslık tedavilerdir. Toplam süre yaş ve klinik tabloya göre değişmektedir. Aşağıda verilen endikasyonlar blimsel veri ile desteklenmiş ve manyetik alan tedavisinden olumlu sonuç alındığı bildirilen son 30 yıllık çalışmaların taranması ile derlenmiştir.

 • Lokomotor Sistemin Akut ve Kronik Hastalıkları
 • -Burkulma, zorlanma, ezilme vb. gibi sporcu tipi yumuşak spor yaralanmaları.
 • -Doku lezyonları sonucu oluşan tendinit, tendovajinit, bursit, epikondilit (tenisçi dirseği), Fasiit ( ör. topuk dikeni’ne bağlı plantar fasiit ), kas zedelenmeleri
 • -Dejeneratif veya enflamatuvar romatizmal hastalıklar
 • -Güç kaynayan kırıklar ( pseudoartroz )
 • -Protezlerin gevşemesi
 • -Femur başı aseptik nekrozu
 • -Akut ve kronik kas spazmları
 • -Spinal-paraspinal fonksiyonel rahatsızlıklar
 • -Ankilozan Spondilit
 • -Lokal Osteoporoz
 • Dermatolojik ve Periferik Vasküler Hastalıklar
 • -Gecikmiş yara iyileşmesi, Ayakta açık yara
 • -Kol ve bacaklarda arteriyel ve venöz dolaşım bozukluğu, ödemler
 • Nörolojik Hastalıklar
 • -Nevraljiler , Siyatalji
 • -Ağrılı-enlamatuvar- priferik sinir sistemi hastalıkları
 • -Servikal bölge kas ve yumuşak doku kaynaklı baş ve boyun ağrıları
 • -Migren
 • -Kompleks Regional Ağrı Sendromu ( tip I )
 • -Brakial pleksus yaralanmaları
 • -Optik Sinir Atrofisi
 • -Bronşit
 • -Akut ve Kronik Sinuzit
 • -Influenza
 • -Diyabetik Anjiopati
 • -Lipid metabolizma bozuklukları

Pulse Manyetik Alan Tedavisinin Kontrendikasyonları :

Manyetik alanın bilinen yanetkisi yoktur. Ancak  pacemaker ( kalp pili ) kullanan hastalarda, gebelikte özellikle ilk üç ayda, implante iç kulak işitme cihazı kullananlarda uygulanmaz.

Pulse Manyetik Alan Tedavisine gelen hastaların dikkat etmesi gerekenler ;

Tedaviden bir saat öncesi ve bir saat sonrası dönemde SİGARA İÇMEYİNİZ.
Tedaviden bir saat önce 500ml ( küçük şişe ) su içiniz.
Tedavi boyunca saatinizi,cep telefonunuzu, kemerinizi, metal para ve anahtarlarınızı yanınızda tutmayınız.

OP. Dr. Kandemir BEROVA

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

 

“Manyetik Alan Tedavisi” için bir yorum

Yorumlar kapalı.