Tıpta Yılan Sembolü

kaduseTıpta yılanın bir sembol olarak ne zaman ve nerede kullanılmaya başladığı bilinmemektedir. Günümüzde yılan tıp, eczacılık ve diğer sağlıkla ilgili alanlarda sembol olarak kullanılmaktadır. İnsanlık tarihinde yılana çeşitli güç ve meziyetler atfedilmiş, dinsel-mitolojik bir obje olarak da günlük obje olarak kullanılmıştır. Eski Yunan uygarlığında Askelipios sağlık tanrısı olarak kabul edilmiş, yılan da onun şifa gücünü gösteren bir sembol olarak onun asasına sarılı olarak gösterilmiştir. Askelipios kelimesinin yılan demek olan “Askalabos” olduğu da söylenmektedir.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.