Kas Yaralanmaları

kasyaralanmasiİskelet kası dediğmiz çizgili kaslar vücut ağırlığının %40-45’ini oluşturur. Spor yaralanmalarının yaklaşık üçte biri kas yaralanmalarıdır. Kasın en küçük birimi kas lifidir. Kaslar, genelde tendonlar aracılığı ile kemiğe yapışırlar. Kaslar tendonlarla birlikte hareket eder. Spor yaralanmaları sırasında değişik tipte kas yaralanmaları ortaya çıkabilir. Yaralanma mekanizması sadece bir ödeme yol açabileceği gibi, kas içi veya kaslar arası bir kanamaya veya kasın kısmen ya da tamamen yırtılmasına yol açabilir. Kas içi kanamanın ayrıcı tanısını yapmak önemlidir. Kanama olması halinde erken egzersiz kanamanın tekrarlanmasını artırabileceği gibi nedbe dokusu oluşumunu da artırabilir. Kanama bölgelerinde kalsifikasyon ( kireç odağı ) oluşabilir ki bu durum geç dönemde ciddi ağrıya yol açabilir.Tanı, fizik muayene, yumuşak doku ultrasonu ve bazı durumlarda emar tetkiki ile konur. Tedavi çoğu kez konzervatifir. Komplike olmayan kas zedelenmeleri 6-8 hafta içerisinde iyileşmektedir. Erken dönem teşhis ve tedavi uygulanması olası komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Kas lifi zedelenmelerinde özellikle lazer tedavisi iyi sonuçlar verebilmektedir. Erken dönem tedavi spora geri dönme süresini kısaltabilir.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.