Ayak Bileği Eklemi

Ayak bileği normalde sadece bir düzlemde harekete izin veren basit bir menteşe eklemidir. Ayak bileği öne bükülme ( dorsifleksiyon ) ve arkaya bükülme ( plantar fleksiyon ) hareketlerine izin verir. Yük taşıyıcı stresler üstte kaval kemik (tibia) altta ise aşık kemiği (talus) ve topuk kemiği (calcaneus) eklem yüzeyleri tarafından taşınır. Dış yanda bulunan kamış kemiğin (fibula)  bu noktada görevi yoktur. Kemik yapıların yüzeylerinin birbirine uyumu ayak bileğine doğal bir stabilite kazandırır. Çevre bağları ise bu oluşumu destekleyerek katkıda bulunur. Dış yanda  kaval kemiği ile kamış kemiği arasındaki bağlar ile kemikler arası zayıf bir zar ; ayrıca kamış kemik ile aşık kemiği ve  topuk kemiği arasındaki bağlar bulunur. İç yanda ise üçgensi şekilde kuvvetli deltoid bağ bulunur.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği