Karpal Tünel Sendrom

karpaltünelKarpal tünel arkada el bileği kemikleri, önde ise transvers ligament ( yatay bağ ) ile çevrilidir. Karpal Tünel Sendromu ( KTS ) bu tünelin daralması ve içinden geçen Median Sinir’in baskıya uğraması ile gelişir. Daralmaya genellikle el bileği yatay bağının kalınlaşması  sebep olur. Ancak kanal içi daralma yaratabilecek başka nedenler sonucu da ortaya çıkabilir. Ağrı, başparmak, işaret ve orta parmak yarısında uyuşma, başparmağa komuşu avuç içi kasta düzleşme belirtileri ortaya çıkabilir. Ağrı gece uyukudan uyandıran tarzda olabilir. Genellikle orta yaş üzeri ve kadınlarda sıklıkla gözükür. Teşhis anamnez, muayene ve Elektro-Myelo-Grafi ( EMG ) testi ile konur. Boyun sinir kökünde irritasyon yaratabilecek rahatsızlıklar mutlaka ayırt edilmelidir. Hafif daralmalarda lazer tedavi uygulanabilir. Ancak orta ve ileri sinir basılarında cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olarak el bileği yatay bağı açılarak sinir serbestleştirilir. Cerrahi tedavi RIVA ( Rejionel İntravenöz Anestezi ) tekniğiyle sadece o kolun uyuşturulması ile mümkündür. Hasta ayni gün evine gidebilir.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.