Sinir Kaynaklı Topuk Ağrısı

Topuk ağrısı ayak ağrılarının %15’ini oluşturur. Ağrı, yangı yaratan hastalıklar gibi nedenlere bağlı olabildiği gibi sinir kökenli de olabilir. Tibial, plantar ve/veya medial kalkaneal sinir sıkışması ağrının nöral nedenlerindendir. Medial kalkaneal sinir topuktaki yumuşak dokuların çoğunun duysal iletisini sağlar. Topuk ağrısının sinir kaynaklı olduğunu teşhis etmek için öykü ve dikkatli bir fizik muayene gerekir. Topuk ağrısının diğer nedenleri dışlanmadan önce cerrahi girişim için acele edilmemeli, konservatif tedavi sonrasında tanı yeniden gözden geçirilmelidir. Konzervatif tedavi seçenekleri arasında IASTM, Lazer Tedavi, İğnesiz mezoterapi ve fonoforez sayılabilir. Bazı durumlarda karboksiterapi veya lokal ozon enjeksiyonu uygulanabilir.

Düz Karın Kası ( Rectus Abdominis ) Yırtığı

Karın kaslarından musculus rectus abdominis dediğimiz düz karın kası üstte göğüs kemiği ve kaburga kıkırdaklarından başlayarak aşağıda leğen kemiğine yapışır. Spor yaparken aşağıda yapışma yerlerinde zedelenme ve yırtıklar olabilmektedir. Özellikle futbolcularda şut çekerken veya tenisçilerde bu tip bir yaralanma olabilmektedir.

Sporcu ters hareket sonrası yaralanma olan kasık bölgesinde şiddetli ağrı hisseder. Yaralanma ile birlikte olan kanamalar ciltte morarmalar yapabilir.

Teşhis klinik muayene ve yumuşak doku ultrasonu ile konur.

Tedavisinde soğuk uygulamaları, inflamasyon giderici ilaçlar, Lazer tedavisi yapılabilir. Sporcunun tam iyileşmesi 4-6 hafta süre alabilmektedir.

Topuk Ağrısı – Plantar Fasiitis

plantarfasiitisTopuk ağrısı sık karşılaştığmız şikayetlerdendir. Ağrı genellike topuğun ayak tabanı yüzünde olmakla birlikte topuğun arka kısmında da olabilmektedir. Plantar fasya denilen ayak tabanı zarının topuk kemiğine yapıştığı kısımın inflamasyonu ( plantar fasiitis ) en sık görülen topuk ağrısı sebebidir. Bu zarın inflamasyonu ile birlikte zamanla topuk kemiğinde dikenimsi bir çıkıntı da oluşabilir ki buna topuk dikeni de denmektedir. Hastanın özellikle sabah ayağa kalktığı zaman veya uzun süre oturup kalktıktan sonra ağrısı olmakta, bu ağrı belli bir süre yürümekle hafiflemektedir. Klinik muayenede topuk tabanının orta – iç kısmında bastırmakla ağrı olmaktadır. Ayrıcı tanı için uzman hekim muayenesi ve röntgen grafi çekilir. Bilgisayarlı ayak tabanı analizi ile topuk üzerindeki basınç miktarı ölçülebilir. Tedavisi genellikle konzervatif olmakla birlikte 9-12 ay gibi uzun sürebilir. İlaç tedavisi ve tabanlık uygulaması ön plandadır; ancak dirençli olgularda lokal kortizon enjeksiyonu gerekebilir. Bazı durumlarda uzun süreli gece ateli de önerilebilir. Özellikle son yıllarda RSWT ( radial şok dalga tedavisi ) dediğimiz yöntemle tedavi uygulanabilmektedir. Lazer uygulanımı diğer bir tedavi yöntemidir.  Tedaviler genellikle hekimin tercihine göre kombine uygulanmaktadır. 12 aydan fazla bir süre konzervatif tedavilere cevap vermeyen plantar fasiitis olgularında cerrahi rezeksiyon önerilir.

Gut Hastalığı

what-is-goutPurin metabolizmasındaki bozukluğa bağlı olarak kanda urik asit artmasıyla meydana gelen bir hastalıktır. Kanda ürik asit artmasına hiperürisemi denir. Gut hastalığı tekrarlayan ve etkilenen eklemlerde şişlik, ağrı ve kızarıklıkla karakterize bir klinik tabloyla ortaya çıkar. Ancak hiperürisemisi olan hastaların bazılarında klinik şikayet olmayabilir. Gut hastalığı genellikle orta yaşlı, geniş yapılı erkeklerde görülür. Beslenme alışkanlığı hastalığın ortaya çıkmasında önemli rol oynar. Özellikle ayak başparmağı ekleminde ürat kristallerinin toplanmasıyla ağrı, şişlik ve kızarıklık ortaya çıkar. Ancak hastalık diğer eklemlerde de bulgu verebilir.Tekrarlayan gut atakları neticesi eklem çevresinde cilt altı ürat kristallerinin toplanmasıyla tofüs denen birikintiler oluşur.  Tanı klinik bulgular ve kan tahlili ile konur. Tedavisi ilaç ve diyet verilerek yapılır. Kronik artrit olgularında etkilenen ekleme ultrason terapi ve  lazer tedavi uygulanabilir.

Karpal Tünel Sendrom

karpaltünelKarpal tünel arkada el bileği kemikleri, önde ise transvers ligament ( yatay bağ ) ile çevrilidir. Karpal Tünel Sendromu ( KTS ) bu tünelin daralması ve içinden geçen Median Sinir’in baskıya uğraması ile gelişir. Daralmaya genellikle el bileği yatay bağının kalınlaşması  sebep olur. Ancak kanal içi daralma yaratabilecek başka nedenler sonucu da ortaya çıkabilir. Ağrı, başparmak, işaret ve orta parmak yarısında uyuşma, başparmağa komuşu avuç içi kasta düzleşme belirtileri ortaya çıkabilir. Ağrı gece uyukudan uyandıran tarzda olabilir. Genellikle orta yaş üzeri ve kadınlarda sıklıkla gözükür. Teşhis anamnez, muayene ve Elektro-Myelo-Grafi ( EMG ) testi ile konur. Boyun sinir kökünde irritasyon yaratabilecek rahatsızlıklar mutlaka ayırt edilmelidir. Hafif daralmalarda lazer tedavi uygulanabilir. Ancak orta ve ileri sinir basılarında cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olarak el bileği yatay bağı açılarak sinir serbestleştirilir. Cerrahi tedavi RIVA ( Rejionel İntravenöz Anestezi ) tekniğiyle sadece o kolun uyuşturulması ile mümkündür. Hasta ayni gün evine gidebilir.