İliotibial Band Sendrom ( Koşucu Dizi – Runners Knee )

Sporcularda sıklıkla karşılaşılan diz ağrılarının sebeplerinden bir tanesi de İliotibial Band Sendromu dediğimiz durumdur. Dizin dış kısmında yukarıya veya aşağıya doğru yayılabilen ağrılar olmaktadır.  Özellikle yokuş aşağı uzun süre koşanlarda dizin dış bölümünde şiddetli ağrı olmakta ve buna bağlı olarak sporcu koşuyu yarıda kesmektedir. İlitibial Band sendrom yürüyüşçülerde ve sık merdiven çıkanlarda da görülebilmektedir. Ağrı dış eklem aralığının yaklaşık üç santim yukarısında hissedilir.

İlitibial band yukarıda leğen kemiğine tutunan tensor facia lata dediğimiz kas yapıdan menşe alır. Uyluğun dış kısmında ilerleyerek kaval kemiğinin dış bölümüne yapışır. Band diz düz iken uyluk kemiğinin alt-dış bölümünde hissedilen tepeciğin ( condylus lateralis ) önündedir. Ne var ki diz bükülmeye başladı mı bandın alt kısmı tepeciğin arkasına doğru yer değiştirmektedir. İşte tekrarlayan zorlayıcı diz bükülmeleri band ile kemik tepeciği arasında sürtünmeyle yangı ( infilamasyon ) ortaya çıkmaktadır.

Teşhis klinik muayene şeklinde yapılan testlerle konur.

Tedavi kişiye özel planlanmalıdır. Spor antrenman şeklinin değiştirilmesi ve ergonomiye özen gösterilmesi ile ağrıya sebebiyet veren maruziyetin önlenmesi şarttır. Yangı ve ödem giderici ilaçlar semptomları azaltır. Kronik durumlarda lokal enjeksiyonlar( ör.: kortikosteroid, ozon veya ACP ) , lazer tedavi ( LLLT )  , Radial Şok Dalga Tedavisi ( RSWT ) veya bazı durumlarda cerrahi uygulanabilmektedir.

Dizde İç Yan Bağ Zedelenmesi

knee-injuryDizin içe bakan yan kısmında iç yan bağ bulunur. MCL ( medial collateral ligament ) şeklinde de adlandırılır. İç yan bağ uyluk kemiği ile kaval kemik arasındadır. Zedelenmesi için dizde ciddi bir zorlama olması gerekir. Genellikle futbolcularda dize dıştan darbe alındığı durumlarda medial ( iç yan ) bağ gerilerek zedelenebilir. Zorlanmanın derecesine göre az sayıda lif  zedelenmesinden bağın tam kopmasına kadar yaralanma olabilir. Bağın hafif zedelenmesine MCL sprain diyoruz. Artan kuvvetle bağın derin kısmı olduğu gibi yırtılabilir (MCL ruptür). Bu durumda diz içerisinde ek diğer yaralanmalar da meydana gelebilir. Diz darbeleri sonucu meydana gelen hasarın tespiti için uzman muayenesi ve gerekli tetkiklerin yapılması gereklidir. Hafif ve orta derece iç yan bağ zedelenmeleri ameliyatsız tedavi edilirken, tam yırtıklar cerrahi müdahale gerektirir.

Topuk Ağrısı – Plantar Fasiitis

plantarfasiitisTopuk ağrısı sık karşılaştığmız şikayetlerdendir. Ağrı genellike topuğun ayak tabanı yüzünde olmakla birlikte topuğun arka kısmında da olabilmektedir. Plantar fasya denilen ayak tabanı zarının topuk kemiğine yapıştığı kısımın inflamasyonu ( plantar fasiitis ) en sık görülen topuk ağrısı sebebidir. Bu zarın inflamasyonu ile birlikte zamanla topuk kemiğinde dikenimsi bir çıkıntı da oluşabilir ki buna topuk dikeni de denmektedir. Hastanın özellikle sabah ayağa kalktığı zaman veya uzun süre oturup kalktıktan sonra ağrısı olmakta, bu ağrı belli bir süre yürümekle hafiflemektedir. Klinik muayenede topuk tabanının orta – iç kısmında bastırmakla ağrı olmaktadır. Ayrıcı tanı için uzman hekim muayenesi ve röntgen grafi çekilir. Bilgisayarlı ayak tabanı analizi ile topuk üzerindeki basınç miktarı ölçülebilir. Tedavisi genellikle konzervatif olmakla birlikte 9-12 ay gibi uzun sürebilir. İlaç tedavisi ve tabanlık uygulaması ön plandadır; ancak dirençli olgularda lokal kortizon enjeksiyonu gerekebilir. Bazı durumlarda uzun süreli gece ateli de önerilebilir. Özellikle son yıllarda RSWT ( radial şok dalga tedavisi ) dediğimiz yöntemle tedavi uygulanabilmektedir. Lazer uygulanımı diğer bir tedavi yöntemidir.  Tedaviler genellikle hekimin tercihine göre kombine uygulanmaktadır. 12 aydan fazla bir süre konzervatif tedavilere cevap vermeyen plantar fasiitis olgularında cerrahi rezeksiyon önerilir.

De Quervain Hastalığı

de_quervainsEl bileği ile başparmak bileşkesindeki  radius styloid çıkıntısında kalın bir tendon kılıfı vardır. Bu kılıfın oluşturduğu tünel içerisinden başparmağı hareket ettiren bazı tendonlar geçer. Tendon kılıfında genellikle aşırı kullanım neticesi tenosynovit dediğmiz inflamasyon gelişebilir. Tendon kılıfının  daralması ile başparmak hareketleri esnasında ağrı ortaya çıkar. Tendon hareketleri kısıtlanır. El bileğinin başparmak tarafında ağrı, duyarlılık ve şişlik olur. Tanı klinik bulgular ve uzman hekim muayenesi ile konur. Tedaviye kısa süreli el bilek ateli ve anti-inflamatuar ilaçlar ile başlanır. Dirençli olgularda lokal kortikosteroid uygulanabilir. Tedavi lazer tedavisi veya ultrason tedavisi ile desteklenebilir. Konzervatif tedaviye cevap vermeyen olgularda ameliyatla tendon kılıfı uzunlamasına kesilerek tendonlar serbestleştirilir. Operasyon lokal anastezi ile yapılabilir.

Karpal Tünel Sendrom

karpaltünelKarpal tünel arkada el bileği kemikleri, önde ise transvers ligament ( yatay bağ ) ile çevrilidir. Karpal Tünel Sendromu ( KTS ) bu tünelin daralması ve içinden geçen Median Sinir’in baskıya uğraması ile gelişir. Daralmaya genellikle el bileği yatay bağının kalınlaşması  sebep olur. Ancak kanal içi daralma yaratabilecek başka nedenler sonucu da ortaya çıkabilir. Ağrı, başparmak, işaret ve orta parmak yarısında uyuşma, başparmağa komuşu avuç içi kasta düzleşme belirtileri ortaya çıkabilir. Ağrı gece uyukudan uyandıran tarzda olabilir. Genellikle orta yaş üzeri ve kadınlarda sıklıkla gözükür. Teşhis anamnez, muayene ve Elektro-Myelo-Grafi ( EMG ) testi ile konur. Boyun sinir kökünde irritasyon yaratabilecek rahatsızlıklar mutlaka ayırt edilmelidir. Hafif daralmalarda lazer tedavi uygulanabilir. Ancak orta ve ileri sinir basılarında cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi olarak el bileği yatay bağı açılarak sinir serbestleştirilir. Cerrahi tedavi RIVA ( Rejionel İntravenöz Anestezi ) tekniğiyle sadece o kolun uyuşturulması ile mümkündür. Hasta ayni gün evine gidebilir.