Dikey Bel Traksiyonu – Floating Manipulative Therapy

Günümüzde bel ağrıları sıkça rastlanılan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Dikey bel traksiyonu hastanın kendi ağırlığı ile yapılan doğal ve etkili bir tedavi yöntemidir. Protec FMT bel ağrılarda yer çekiminden faydalanan yeni bir tedavi sistemidir. Vücudun alt kısmının ağırlığı ile bel dikey düzlemde doğal olarak çekilmektedir. Aynı zamanda diz, kalça ve belde serbest manipülasyonlar uygulanarak tedaviye katkı sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Protec FMT sistemi ile bel traksiyonu Japon’da doğmuş günümüzde İsveç başta olmak üzere Avrupa ve Amerikaya yayılmıştır.

Dikey traksiyonla omurlar arası disklerdeki basınç düşmekte manipülasyonlarla disk bölgesindeki kan sirkülasyonu artırılmaktadır. Ayrıca omurlar arası eklemlede mobilizasyon sağlanmakta sinir köklerinin çıktığı delikler ( nöral foramen ) açılmaktadır. Bu sayede kronik veya akut ağrıya yol açan bel fıtığı ve sinir kök sıkışmalarında hızlı rahatlama sağlanabilmektedir. Bel fıtığının çeşitli evrelerinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.

IASTM Tedavisi

IASTM Nedir ?

rockb2

“Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisation ” şeklinde açılımı olan IASTM, künt ve sert kenarlı el aletleriyle yapılan yumuşak doku tedavisidir. IASTM sayesinde miyofasiyal fibröz yapışıklıkların çözülmesi / serbestleştirilmesi ve kollajen doku artımı ile birlikte doku iyileşme sağlanabilmektedir. Bu şekilde hareket açıklılığı da artmaktadır.

IASTM tedavisinin temelleri Çin tıbbına kadar dayanmaktadır. IASTM , Çin halk tıbbında “Gua Sha” yani hastalıkları sıyırma denilen tedavi yöntemine dayanır. Bu tedavi yöntemi 1970 yıllarda Vietnamlı göçmenler tarafından batı ülkelerine taşınmıştır.

Günümüzde IASTM tedavilerinde özel çelikten üretilmiş ve vücut bölgelerinde kolaylıkla uygulamaya olanak verecek şekilde tasarlanmış el enstrümanları kullanılmaktadır. Tedavinin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’inde popülaritesi giderek artmaktadır. Rockblades® ile deri altı yumuşak doku içerisinde yapışıklıklıklar kolayca tespit edilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

IASTM Nasıl Etki Eder ?

Yumuşak dokuya uygulanan kontrollü mikrotravmalar neticesinde yumuşak doku içerisindeki fibroblastlar artmakta, yapışık dokular içerisinde oluşmuş düşük kaliteli tip III kollajen kaliteli tip I kollajene dönüşmektedir. Ayrıca uygulanan kontrollü basınç sayesinde kan dolaşımı artmakta ve iyileşmeye katkıda bulunmaktadır.

Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılır ?

rockb1

Kolay ve doğal bir uygulanım olması nedeniyle birçok ortopedik rahatsızlığın ve spor yaralanmalarının tedavisinde tamamlayıcı olarak kullanılabilmektedir. Örneğin eklem çevresindeki yumuşak doku kaynaklı eklem hareket kısıtlılıklarının tedavisinde, Miyofasiyal Ağrı Sendromu , Fibromiyalji gibi kronik boyun- omuz, sırt ve bel ağrılarının tedavilerinin desteklenmesinde fayda sağlamaktadır.

Büro Sandalyesi

sandalyeSandalye en önemli büro malzemelerindendir. Özellikle uzun süre oturarak işleyenler kullandıkları sandalyenin özelliklerine de dikkat etmelidir. Sandalye ve masa yükseklikleri doğru ayarlanmalıdır. Sandalyenin oturma bölümü yeterli genişlikte, yüksekliği ve sırt desteği kolay ayarlanabilir olmalıdır. Sırt desteği omurganın doğal eğimine uygun ve yeterli genişlikte olmalıdır. Sandalyenin kolay hareket etmesi içi özellikle 5 tekerlekli olması tercih edilmelidir. Sandalyenin her iki yanında iki adet kol desteği olmalıdır. Masa yüksekliği  65-75 cm, sandelye yüksekliği içinse 35-50 cm uygun olur.

 

Cramp / Kramp

cramp1This condition is a sudden, painful spasm in one or more muscles. Cramp commonly occurs during sleep. It can also develop after strenuous exercise, due to a build-up chemical waste products in the muscles or to excessive loss of salt and fluids from the body through sweating.cramp3 Cramp can often be relieved by stretching and massaging the affected muscle.

cramp2Kramp, bir veya birden fazla kasta ani, ağrılı spazm gelişmesidir. Genellikle uyku esnasında gelişir. Ağır egzersizlerde kaslar içerisinde biriken kimyasal atık ürünlerden kaynaklı veya terleme neticesinde aşırı sıvı ve tuz kaybından dolayı da gelişebilir. Kramplar genellikle germe ve masajla rahatlatılabilir. 

Low Back Pain / Bel Ağrısı

belagrisi Pain in the lower back is a common complaint. It may be acute or chronic. It may arise from lumbar intervertebral disk protrusion. Clinical findings include backache, abnormal posture, and limitation of movement. Nerve root involvement is indicated by radiating radicular pain and usually unilateral sensory disturbances.

Bel ağrısı sık karşılaştığımız şikayetlerdendir. Sebebi omurlar arası disklerde fıtıklaşma olabilir. Bel ağrısı, duruş bozukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi klinik bulgular ortaya çıkar. Bacağa yayılan ağrı ve genellikle tek taraflı duysal bozukluklar olması sinir köküne tesir olduğuna işaret eder.