Cramp / Kramp

cramp1This condition is a sudden, painful spasm in one or more muscles. Cramp commonly occurs during sleep. It can also develop after strenuous exercise, due to a build-up chemical waste products in the muscles or to excessive loss of salt and fluids from the body through sweating.cramp3 Cramp can often be relieved by stretching and massaging the affected muscle.

cramp2Kramp, bir veya birden fazla kasta ani, ağrılı spazm gelişmesidir. Genellikle uyku esnasında gelişir. Ağır egzersizlerde kaslar içerisinde biriken kimyasal atık ürünlerden kaynaklı veya terleme neticesinde aşırı sıvı ve tuz kaybından dolayı da gelişebilir. Kramplar genellikle germe ve masajla rahatlatılabilir. 

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.