Low Back Pain / Bel Ağrısı

belagrisi Pain in the lower back is a common complaint. It may be acute or chronic. It may arise from lumbar intervertebral disk protrusion. Clinical findings include backache, abnormal posture, and limitation of movement. Nerve root involvement is indicated by radiating radicular pain and usually unilateral sensory disturbances.

Bel ağrısı sık karşılaştığımız şikayetlerdendir. Sebebi omurlar arası disklerde fıtıklaşma olabilir. Bel ağrısı, duruş bozukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi klinik bulgular ortaya çıkar. Bacağa yayılan ağrı ve genellikle tek taraflı duysal bozukluklar olması sinir köküne tesir olduğuna işaret eder.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.