Dikey Bel Traksiyonu – Floating Manipulative Therapy

Günümüzde bel ağrıları sıkça rastlanılan sağlık sorunlarından bir tanesidir. Dikey bel traksiyonu hastanın kendi ağırlığı ile yapılan doğal ve etkili bir tedavi yöntemidir. Protec FMT bel ağrılarda yer çekiminden faydalanan yeni bir tedavi sistemidir. Vücudun alt kısmının ağırlığı ile bel dikey düzlemde doğal olarak çekilmektedir. Aynı zamanda diz, kalça ve belde serbest manipülasyonlar uygulanarak tedaviye katkı sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

Protec FMT sistemi ile bel traksiyonu Japon’da doğmuş günümüzde İsveç başta olmak üzere Avrupa ve Amerikaya yayılmıştır.

Dikey traksiyonla omurlar arası disklerdeki basınç düşmekte manipülasyonlarla disk bölgesindeki kan sirkülasyonu artırılmaktadır. Ayrıca omurlar arası eklemlede mobilizasyon sağlanmakta sinir köklerinin çıktığı delikler ( nöral foramen ) açılmaktadır. Bu sayede kronik veya akut ağrıya yol açan bel fıtığı ve sinir kök sıkışmalarında hızlı rahatlama sağlanabilmektedir. Bel fıtığının çeşitli evrelerinde güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir.

Cramp / Kramp

cramp1This condition is a sudden, painful spasm in one or more muscles. Cramp commonly occurs during sleep. It can also develop after strenuous exercise, due to a build-up chemical waste products in the muscles or to excessive loss of salt and fluids from the body through sweating.cramp3 Cramp can often be relieved by stretching and massaging the affected muscle.

cramp2Kramp, bir veya birden fazla kasta ani, ağrılı spazm gelişmesidir. Genellikle uyku esnasında gelişir. Ağır egzersizlerde kaslar içerisinde biriken kimyasal atık ürünlerden kaynaklı veya terleme neticesinde aşırı sıvı ve tuz kaybından dolayı da gelişebilir. Kramplar genellikle germe ve masajla rahatlatılabilir. 

Low Back Pain / Bel Ağrısı

belagrisi Pain in the lower back is a common complaint. It may be acute or chronic. It may arise from lumbar intervertebral disk protrusion. Clinical findings include backache, abnormal posture, and limitation of movement. Nerve root involvement is indicated by radiating radicular pain and usually unilateral sensory disturbances.

Bel ağrısı sık karşılaştığımız şikayetlerdendir. Sebebi omurlar arası disklerde fıtıklaşma olabilir. Bel ağrısı, duruş bozukluğu ve hareket kısıtlılığı gibi klinik bulgular ortaya çıkar. Bacağa yayılan ağrı ve genellikle tek taraflı duysal bozukluklar olması sinir köküne tesir olduğuna işaret eder.

Traction Therapy

traksiyon1The successes of the traction therapy, especially of cervical, lumbar and the hip joint therapy, have been known in physical medicine for a long time. The lumbago, which makes up over 30 percent of all degenerative processes in the region of the vertebral column, is particularly a disease of very great importance in health politics.
The controlled, successful therapy causes a relief of the surrounding tissue. Easing of the foraminal and disc pressure additionally results in relief of the irritated nerves. On the traction couch, the patient can be subjected to chiropractical or electromotive traction. The main field of use is lumbar and cervical traction, but also the traction of other joints is entirely possible with the assistance of additional belts. Even after a few therapy treatments, the patient may be free from pain.