Nedir Şu Ebola ? Key Facts about Ebola ?

IMG_4941.JPGEbola virus disease (EVD), formerly known as Ebola haemorrhagic fever, is a severe, often fatal illness in humans. Ebola virüs hastalığı (EVH) veya esikden bilinen ismiyle Ebola Kanamalı Ateşi, insanda çoğu kez ölümcül olan ve ağır seyreden bir hastalıktır.

EVD outbreaks have a case fatality rate of up to 90%. EVH salgınlarında %90’a varan ölüm oranı olmaktadır.

EVD outbreaks occur primarily in remote villages in Central and West Africa, near tropical rainforests. EVH salgınları genellikle Afrika’nın merkezi ve batı bölgelerindeki yağmur ormanlarına yakın köylerde olmaktadır.

The virus is transmitted to people from wild animals and spreads in the human population through human-to-human transmission.Virüs hayvanlardan insana ve insandan insana bulaşabilmektedir.

Ebola is introduced into the human population through close contact with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected animals. Ebola then spreads in the community through human-to-human transmission, with infection resulting from direct contact (through broken skin or mucous membranes) with the blood, secretions, organs or other bodily fluids of infected people, and indirect contact with environments contaminated with such fluids.Enfekte hayvanların kanı, organları veya diğer vücut salgıları ile temas edilmesiyle insanlara bulaşır. Insandan insana bulaşma yine ayni şekilde enfekte sıvılarla temas ( derideki çatlaklar veya mukozalara temas) yoluyla olmaktadır.

Fruit bats of the Pteropodidae family are considered to be the natural host of the Ebola virus. Meyve yarasaları Ebola virüsü için doğal ev sahibi sayılmaktadır.

Severely ill patients require intensive supportive care. No licensed specific treatment or vaccine is available for use in people or animals. Ebola hastalığı olanlara yoğun destekleyici tedavi uygulanır. Belirli bir tedavisi veya aşısı yoktur.