Supraspinatus Kası

Supraspinatus kası omuz kavşağında bulunur. Kürek kemiği arka bölümünde, elimizle deri altında kolayca hissedebildiğimiz dikensi kemik çıkıntısının hemen üzerindeki çukurdan başlar. Dışa doğru bir araya toplanan kas lifleri üst kol kemiği (humerus) üst dış yanındaki büyük tepede, tuberculum majus’ta sonlanır. İç tarafta trapez kası, dışyanda ise deltoid kas önünde bulunur. Kasın kirişi omuz ekleminin
kapsülüne yapışıktır.
Supraspinatus kası kolun yana doğru kalkarak gövdeden uzaklaştırma hareketini (abduksiyon) başlatır. Omuz eklemini kuvvetlendirir, stabilize eder. Rotator manşeti oluşturan kas gurubunun üyesi olan supraspinatus kası kolun dışa doğru bükülmesine yardımcı olur.

Yayınlayan

Berova Klinik

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği