Vücut Kompozisyon Analizi

Vücut Kompozisyonu Nedir ?

Vücut kompozisyonu tanımı insan vücudu içerisindeki kemik, kas, yağ ve su oranlarıdır. Bütün bu oranlar Tanita ölçüm cihazı sayesinde biyoelektrik impedans analiz (BIA) teknolojisi ile ölçülebilmektedir. 

Vücut Kemik Kitlesi ( Bone Mass )

Sağlıklı kemik yapısı için kalsiyumdan zengin dengeli bir beslenme önemlidir. Bunun dışında düzenli egzersiz kemik sağlığı için gereklidir. İleri yaşlarda osteoporoz gelişmesi bu şekilde önlenebilir. Yanda kiloya göre sağlıklı kemik ağırlık miktarları görülebilir. 

Vücut kas Kistlesi ( Muscle Mass )

Çizgili iskelet kaslar, düz kaslar, kalp kası, diğer organ kasları ve kas doku içerisindeki sudan oluşan kitledir. Kas kitlesi enerji tüketen ana yapıdır. Kas oranı arttıkça Bazal Metabolik Oran da artmaktadır. Sağlıklı bir yapı için düzenli egzersizle kas oranını artırmalıyız. 

Vücut Yağ Kitlesi ( Fat Mass )

Vücut yağ kitlesinin sağlıklı bir oranda bulunması gerekir. Fazla yağ birçok sağlık sorununu beraberinde getirmekle birlikte az oranda bulunan yağ kitlesi de osteoporoz riskini artırmaktadır.

Vücut Su Oranı ( TBW )

Toplam su miktarının vücut ağırlığına oranıdır. Günde en az 2 litre su tüketimi önerilmektedir. Kadında %45 – 60 , Erkekte % 50-65 oranda normal kabul edilir.

Osteoporoz Tanısıda Kantitatif Ultrason Kemik Taraması

miniGünümüzde hala daha ciddi bir toplum rahatsızlığı olan Osteoporoz kemik yoğunluğunun yaygın azalmasıdır. Zayıflayan kemikler travmalara karşı da hassas hale gelirler . Kaburga, kalça, el bileği gibi bölgelerde hafif travmalarla kırıklar oluşabilir. Osteoporozdan korunma, olması durumunda ise erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Yaşlılığa bağlı veya kadınlarda menapoz sonrası hormon değişimlerine bağlı olarak osteoporoz sıklıkla gelişebilir.  Kemik yoğunluğundaki azalmalar kırık olma riski açısından değerlendirilir.

Kantitatif Ultrason (KUS)  tekniği özellikle son birkaç yıldır bir kemik tarama yöntemi olarak kullanılmaktadır.  KUS ultrasonik dalgaların katı cisimlerin (kemik) içinden geçerken uğradığı  fiziksel değişiklikler esas alınarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Kemikten ultrason geçişinin mineral yoğunluğu ile iyi bir korelasyon sağladığı gösterilmiştir. KUS ile SOS (Speed of Sound-ses hızı) ölçülebilmekte buna bağlı olarak T-score ve Z-score belirlenebilmektedir.

KUS parametreleri yaşla azalma göstermektedir. KUS kemik yoğunluğu ile uyumlu olması yanı sıra kemik kalitesi hakkında da fikir edinilmesini sağlayabilmektedir. Bir cismin
elastik modülü arttıkça ultrasonun o cisimdeki ileti hızı da artmaktadır. Elastisitenin
az olması kemik dokusunun sağlamlığı ile kompakt oluşuyla doğru orantılıdır.
KUS radyasyon alımının olmaması ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle avantaj sağlamaktadır. KUS hamilelerde de uygulanabilmektedir.

Beammed Miniomni cihazıyla kantitatif ultrason kemik taraması hastanın ön kol kemiğinden ( radius ) yapılabilmektedir. Ölçülen ses hızı (SOS) değerleri ile belirlenen T-score & Z-score  ile osteoporoz ve kırık riski değerlendirilmektedir.

KUS ile kırık riski tespit edilen hastalara osteoporoz tedavisi başlanmakta tedavi süreci 3-6 aylık kısa dönemlerde kemik taramaları ile kontrol edilebilmektedir.

Yaşlılarda Düşmenin Önlenmesi

dusmeHer yıl 65 yaş üzeri insanların yaklaşık %30’unun düştüğü gözlemlenmiştir. Yaşlı kişilerin düşmesinde, hafif yaralanmalardan çok ciddi boyuttaki kırıklara kadar çeşitli travmalar görülür. Düşmelerin %5’inde kırık olur. Kırıkların %1’i kalçadadır. Osteoporoz yaşlılarda çok önemli bir risk faktörüdür. Osteoporoz rehabilitasyonunda tıbbi tedavi dışında en önemli koruyucu faktör, düşmenin önlenmesidir. Alınacak basit önlemlerle düşme riski azaltılabilir.

Ev içinde düşme olasılığını azaltabilecek önlemler :

  1. Merdivenlar aydınlık olmalı ve tutamaçları olmalı
  2. Yatak odası ve banyo arası koridor daima aydınlık olmalı
  3. Yerde ayağa takılabilecek halı, elektrik kordonu vs olmamalı
  4. Zeminde seviye farkı yaratabilecek gereksiz basamakların giderilmesi
  5. Duş, kuvet ve tuvalet kenarında tutamaç olmalı
  6. Kaygan, ıslak zeminlerin önlenmesi

Osteoporoz

20140218-104433.jpgOsteoproz kemik yoğunluğunun yaygın azalmasıdır. Kemik yapım ve yıkımı arasındaki denge bozulmuştur. Belirli bir bölgede gelişebileceği gibi yaygın ve sistemik bir rahatsızlık olarak ortaya çıkabilir. Sistemik osteoporoz neticesinde kemik yoğunluğu hastaya herhangi bir ağrı şikayeti vermeden azalır. Ağrı genellikle zayıflayan ve özellikle yük binen kemiklerde ( omuga ) kırıklar meydana gelmesiyle ortaya çıkar. Zayıflayan kemikler travmalara karşı da hassas hale gelirler . Kaburga, kalça, el bil20140218-104530.jpgeği gibi bölgelerde hafif travmalarla kırıklar oluşabilir. Osteoporozdan korunma, olması durumunda ise erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Yaşlılığa bağlı veya kadınlarda menapoz sonrası hormon değişimlerine bağlı olarak osteoporoz sıklıkla gelişebilir. Teşihis kemik yoğunluğu ölçümü ile konur. Kemik yoğunluğundaki azalmalar kırık olma riski açısından da değerlendirilir. Osteoporoz ayrıcı tanısı hekim tarafından yapıldıktan sonra gerekli ilaç tedavileri uygulanır.