Gövde Ve Sırt Kaslarının Önemi

Gövde Kas Sistemi vücudun dengede durmasında ve gövde hareketlerinin sağlanmasında görevlidir. Gövde ve uzuvların çeşitli hareketlerine uyum sağlayabilmek için, karın ve sırt kas sistemi gövdeye destek olur. Bu kasların esas görevi, dik duruşun korunmasıdır. Omurga, bu açıdan yelkenli bir geminin direğini andırır; bir destek sistemi içerir ve leğen kemiği üzerinde dik pozisyonda durur. Omurganın her iki tarafında bulunan ve gövdenin arka grubunda çok sayıda kas  yer almaktadır. Bu kaslar gruplar yada demetler halinde uzunlamasına ve kısmen de eğik olarak yerleşmişlerdir ve omurga boyunca yukarıya doğru uzanırlar, geçtikleri bölgeye göre isim alırlar.Karın kas sistemi ise bir kaç yassı kas tabakası içerir. Bunlar göğüs kafesinden leğen kemiği üst sınırlarına kadar uzanır. Karın kasların gövde hareketi dışındaki diğer işlevleri arasında, karın organlarını korumak ve solunuma yardım etmek de vardır. Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki hareketler 3 düzlemde gerçekleşir. Öne -arkaya bükülme, sağa- sola bükülme ve dönme hareketleri ile omurga üç düzlemde hareket etmiş olur.Omurgadaki hareketin büyük bölümü boyun ve bel bölgelerinde gerçekleşir. Göğüs omurgasındaki hareketler kaburgalar nedeniyle kısıtlanmıştır. Kuyruk ve kuyruk sokumu bölgelerinde hareket yoktur. Hareket oluşturan kaslar genelde omurganın önünde yada arkasındadır. Karın ve sırt kas sistemi, kas lifi demetlerinin farklı diziliminden kaynaklanan dinamik bir gerilim ile gövdeyi destekler. Bu durum, karmaşık hareketlerin geniş bir yelpaze içinde gerçekleşmesine izin verir.

Spor Yaralanmaları

Sports_InjuriesVücudun belli bir bölgesinin normalden fazla bir kuvvetle karşılaşması sonucunda dokuların dayanıklılık sınırları aşılabilir. Spor yaparken böyle bir durum olursa yaralanma meydana gelebilir. Spor yaralanmalarına benzer durumlar spor yapmayan kişilerde de ortaya çıkabilir. Günümüzde spor yaralanması sporcuyu sadece fiziksel yönden değil psikolojik olarak da etkilediği bilinmektedir. Sportif etkinlikler sırasında oluşan yaralanmaların ortalama dörtte biri kadarı etkinliğe ara vermeyi ve tedaviye ihtiyaç duyar. Sporcunun yaralanmasına zemin hazırlayabilecek faktörlerin önlenmesi çok önemlidir. Yorgunluk ve aşırı yüklenme, önceden geçirilmiş ve tam tedavi edilmemiş yaralanmalar, kas zayıflıkları, spor araç ve gereçlerdeki yetersizlik, uygun olmayan zemin gibi etmenler sporcu yaralanmalarına zemin hazırlayabilir. Sporcu yaralanmaları akut ( düşme, darbe, burkulma, kırıklar gibi ) ve tekrarlayan hareketlere bağlı mikrotravma ve stres sonucu ortaya çıkan aşırı kullanım yaralanmaları şeklinde iki sınıfa ayrılır.

Sporcunun Korkulu Rüyası : Osteitis Pubis

20140610-112415-41055126.jpgOsteitis Pubis kasık ve uyluk iç kısmında ağrıya sebep olan bir rahatsızlıktır. Futbol gibi aktif sporla uğraşanları etkileyebilmektedir. Her iki leğen kemiğinin vücudun ön kısmında birleştiği bölgedeki kıkırdakta ( simfizis ) meydana gelir. Pubik kemiklere yapışan kasların aşırı kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan inflamasyonla karakterizedir. Kasık iç bölgesinde bazen testislere yayılan ağrı ortaya çıkar. Osteitis Pubis aktif spor yapmayı ağrı nedeniyle oldukça zorlaştırabilir. Tanı fizik muayene, röntgen, EMAR bazen sintigrafi gibi yöntemlerle konur. Tedavide spor istirahati, antiinflamatuvar ilaçlar, lokal kortizon enjeksiyonu kullanılabilir. Ancak aktif spor yapanlarda osteitis pubis tedaviye dirençli olabilir. Vucut dışı üretilen ses dalgalarının kullanılmasına dayanan şok dalga tedavisi uygulması ile tedavinin etkinliği son dönemde artmıştır. Haftada bir olmak üzere 4-6 seans RSWT uygulaması önerilmektedir.

Tırnak Batması

Tırnak Batması ( Unguis İncarnatus ) – Emmert Plastik Operasyonu

emmertGünlük yaşamda sıkça rastladığımız sorunlardan bir tanesi de tırnak batması diye bilinen unguis incarnatus rahatsızlığıdır. Her yaşta görülebilir. Uzun süreli sıkı ayakkabı giymek, hijyen kurallarına uymamak, kötü tırnak bakımı, özellikle ayak başparmağı tırnağının kesilirken tırnak yatağının da zedelenmesi gibi sebeplerden gelişebilir. Tırnak batması tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Batan tırnak yatağı etrafında yumuşak doku infeksiyonu gelişir. Yumuşak doku içerisine batan tırnak dikeni iltihabın kaynağıdır. Antibiyotik kullanımı ancak kısa süreli çözüm olabilir. Batan tırnak altına pamuk yerleştirmek suretiyle tırnak dikenin batması önlenebilirse konzervatif tedavi mümkün olabilir. Ancak çoğu kez cerrahi müdahale gerektirir. Cerrahi müdahale lokal anestezi altında uygulanır. Tırnağın tümden çekilmesi uygun değildir. Sadece batma olan tırnak tarafı tırnak üreten kök ile birlikte Emmert Plastik denilen özel bir yöntemle alınır. Tırnak sınırı batan tarafta bu şekilde düz bir çizgi halini alır. Tırnağın 3-5mm daralması estetik görüntüyü bozmaz. Müdahale sonrası herhangi bir dikiş atılmaz. Özel bandaj tekniği ile yara kapatılır. Hasta bacağı yüksekte olacak şekilde yarım saat kadar yatırıldıktan sonra taburcu edilir. Hasta pansuman için 3-4 gün sonra gelir. İyileşme süreci 10-14 gün sürer.