Gövde Ve Sırt Kaslarının Önemi

Gövde Kas Sistemi vücudun dengede durmasında ve gövde hareketlerinin sağlanmasında görevlidir. Gövde ve uzuvların çeşitli hareketlerine uyum sağlayabilmek için, karın ve sırt kas sistemi gövdeye destek olur. Bu kasların esas görevi, dik duruşun korunmasıdır. Omurga, bu açıdan yelkenli bir geminin direğini andırır; bir destek sistemi içerir ve leğen kemiği üzerinde dik pozisyonda durur. Omurganın her iki tarafında bulunan ve gövdenin arka grubunda çok sayıda kas  yer almaktadır. Bu kaslar gruplar yada demetler halinde uzunlamasına ve kısmen de eğik olarak yerleşmişlerdir ve omurga boyunca yukarıya doğru uzanırlar, geçtikleri bölgeye göre isim alırlar.Karın kas sistemi ise bir kaç yassı kas tabakası içerir. Bunlar göğüs kafesinden leğen kemiği üst sınırlarına kadar uzanır. Karın kasların gövde hareketi dışındaki diğer işlevleri arasında, karın organlarını korumak ve solunuma yardım etmek de vardır. Omurgayı oluşturan omurlar arasındaki hareketler 3 düzlemde gerçekleşir. Öne -arkaya bükülme, sağa- sola bükülme ve dönme hareketleri ile omurga üç düzlemde hareket etmiş olur.Omurgadaki hareketin büyük bölümü boyun ve bel bölgelerinde gerçekleşir. Göğüs omurgasındaki hareketler kaburgalar nedeniyle kısıtlanmıştır. Kuyruk ve kuyruk sokumu bölgelerinde hareket yoktur. Hareket oluşturan kaslar genelde omurganın önünde yada arkasındadır. Karın ve sırt kas sistemi, kas lifi demetlerinin farklı diziliminden kaynaklanan dinamik bir gerilim ile gövdeyi destekler. Bu durum, karmaşık hareketlerin geniş bir yelpaze içinde gerçekleşmesine izin verir.

Ayak Bileği Dış Yanbağ Yırtığı – LFTA Ruptürü

dısyanbaglar
1- LTFP, 2-LFC, 3-LFTA, 4-Fibula, 5- Tibia, 6-Talus 9.- 5. Tarak Kemiği, 11- Kalkaneus

Ayak bileği yanbağ zedelenmeleri oldukça sık rastlanılan spor yaralanmalarıdır. Günlük hayatta da sıkça ayak bileği burkulması ( distorsiyon ) olabilmektedir. Burkulma esnasında basit bir zedelenmeden ciddi bir hasara kadar geniş bir yelpazede sonuçlar doğabilir. Bu nedenle ayak bileği burkulması sonrası ağrı, şişlik, üzerine basamama gibi şikayetlerin ertesi gün de devam etmesi durumunda uzman hekime başvurmak gerekir. Travmanın oluş mekanizması yani yaralanmanın hikayesi ( travma anamnezi ) tanıda önemli yer tutar. Kapsamlı bir muayene sonrası kemik yaralanmalarını ekarte edebilmek için ayak bileği ve ayağın röntgen grafileri çelikir. İcabı halinde yumuşak doku ultrasonu yapılabilir. Ayak bileğini dıştan tutan üç önemli bağ ( ligaman ) vardır. Bu bağların görevi ayak bileğininin stabilizasyonuna katkı sağlamaktır. Bu bağları şöyle sıralayabiliriz : 1. Arka fibulo-talar bağ ( LFTP)  2. Fibulo-calcanear bağ ( LFC ) 3. Ön fibulo-talar bağ ( LFTA ) . Ayağın içe doğru şiddetli burkulması sonucu en sık ön fibulo-talar bağ tek başına yırtılır. Bazen iki bağ ( LFTA + LFC ) birlikte yırtılabilir. Şiddetli  ayak bileği burkulması yaşayan hastaların ilk tedavi olarak öncelikle bu eklemi dinlenmeye alması, soğuk kompres uygulayarak ayak bileğini ve bacağı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde yüksekte tutması önemlidir. Şikayetlerin devamı halinde uzman hekime başvurulmalıdır. Ağrı ve ayak bileği dış bölgesinde ciltaltı kanamaya bağlı şişilik- morluk, üzerine basamama sık rastlanılan şikayetlerdendir.  Uzman hekim ayrıcı tanıyı koyduktan sonra tedaviye geçer. Yan bağ yırtıkları mutlaka tedavi edilmelidir. Yetersiz bir tedavi sonrası hastanın uzun dönemde sorun yaşama olasılığı yüksektir. Şişlik fazla ise kısa süreli alt bacak atel ile tedaviye başlanabilir. Acak çoğu kez buna gerek kalmaz. Son dönemde  hazır ortezlerin kullanılması ile hasta için de konforlu olan etkin fonksiyonel tedavi mümkündür. Tedavi süreci 6 haftadır. Bunun yanında modern tamamlayıcı tedavilerle hastaya destek yapılabilir. Örneğin lazer tedavisi ile tedavi etkinliği artırılabilir.

Online Randevu Artık Mümkün !

imageKliniğimize web sitesi üzerinden online randevu alabilirsiniz . Aşağıda verilen linkten veya üst menüden ulaşacağınız formu doldurmanız yeterlidir. Size en kısa sürede cevap verilecektir . Sevgiyle kalın …

http://berovaklinik.com/online-randevu/

Berova Klinik