Omuzda Kreç Odağı ( Kalsifiye Tendinit )

tendinosiscalcareaOmuz manşetinde yıpranmalar kalsiyum tuzlarının bölgesel depolanması ile birliktelik gösterebilir. Oluşan kreç odağı herhangi bir şikayet vermeden büyüyebilir. Kalsifiye odağın bursa dediğmiz  komuşu kesecikte rahatsızlık vermesiyle inflamasyon ( yangı ) ortaya çıkabilir. Bu durumda hastada ani, ciddi, dayanılmaz bir omuz ağrısı ortaya çıkar. Omuz hareketleri kısıtlanır. Hasta omuz bölgesinde lokal şişlik ve ısı artışı olabilir. Ayrıcı tanı uzman hekim muayenesi, yumuşak doku ultrasonu ve röntgen grafi ile konur. Bazen gut atağı veya akut infeksiyonu ayırt etmek için kan tahlili gerekli olabilir. Akut safhada tedavi kolun askıya alınması, antinflamatuvar ilaçlar, omuz içi ve kalsifik odak bölgesine lokal kortizon enjeksiyonu şeklindedir. Alevlenme dönemi sonrası tedaviye kreç odağının ses dalgaları ile parçalanması esasına dayanan RSWT ( Radial Şok Dalga Tedavisi ) ile devam edilir. RSWT genellikle haftada bir olmak üzere altı seans şeklinde uygulanır. Tedavi sonrası 6 hafta beklendikten sonra röntgen kontrol filmi çekilir.

Ayak Bileği Dış Yanbağ Yırtığı – LFTA Ruptürü

dısyanbaglar
1- LTFP, 2-LFC, 3-LFTA, 4-Fibula, 5- Tibia, 6-Talus 9.- 5. Tarak Kemiği, 11- Kalkaneus

Ayak bileği yanbağ zedelenmeleri oldukça sık rastlanılan spor yaralanmalarıdır. Günlük hayatta da sıkça ayak bileği burkulması ( distorsiyon ) olabilmektedir. Burkulma esnasında basit bir zedelenmeden ciddi bir hasara kadar geniş bir yelpazede sonuçlar doğabilir. Bu nedenle ayak bileği burkulması sonrası ağrı, şişlik, üzerine basamama gibi şikayetlerin ertesi gün de devam etmesi durumunda uzman hekime başvurmak gerekir. Travmanın oluş mekanizması yani yaralanmanın hikayesi ( travma anamnezi ) tanıda önemli yer tutar. Kapsamlı bir muayene sonrası kemik yaralanmalarını ekarte edebilmek için ayak bileği ve ayağın röntgen grafileri çelikir. İcabı halinde yumuşak doku ultrasonu yapılabilir. Ayak bileğini dıştan tutan üç önemli bağ ( ligaman ) vardır. Bu bağların görevi ayak bileğininin stabilizasyonuna katkı sağlamaktır. Bu bağları şöyle sıralayabiliriz : 1. Arka fibulo-talar bağ ( LFTP)  2. Fibulo-calcanear bağ ( LFC ) 3. Ön fibulo-talar bağ ( LFTA ) . Ayağın içe doğru şiddetli burkulması sonucu en sık ön fibulo-talar bağ tek başına yırtılır. Bazen iki bağ ( LFTA + LFC ) birlikte yırtılabilir. Şiddetli  ayak bileği burkulması yaşayan hastaların ilk tedavi olarak öncelikle bu eklemi dinlenmeye alması, soğuk kompres uygulayarak ayak bileğini ve bacağı kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde yüksekte tutması önemlidir. Şikayetlerin devamı halinde uzman hekime başvurulmalıdır. Ağrı ve ayak bileği dış bölgesinde ciltaltı kanamaya bağlı şişilik- morluk, üzerine basamama sık rastlanılan şikayetlerdendir.  Uzman hekim ayrıcı tanıyı koyduktan sonra tedaviye geçer. Yan bağ yırtıkları mutlaka tedavi edilmelidir. Yetersiz bir tedavi sonrası hastanın uzun dönemde sorun yaşama olasılığı yüksektir. Şişlik fazla ise kısa süreli alt bacak atel ile tedaviye başlanabilir. Acak çoğu kez buna gerek kalmaz. Son dönemde  hazır ortezlerin kullanılması ile hasta için de konforlu olan etkin fonksiyonel tedavi mümkündür. Tedavi süreci 6 haftadır. Bunun yanında modern tamamlayıcı tedavilerle hastaya destek yapılabilir. Örneğin lazer tedavisi ile tedavi etkinliği artırılabilir.